اعضاء هئیت مدیره

 

اعضاءهیئت مدیره انجمن مدیران کنترل کیفیت استان بوشهر به شرح زیر می باشد.

ردیف

نام و نام خانوادگی اعضاء هیئت مدیره

محل اشتغال

سمت

سابقه

۱

فیروزه عباسی

شرکت لیان گلچین جنوب

رئیس هیئت مدیره و خزانه دار

۷ سال

۲

مهری کرمی مقدم

شرکت ابریشم تاب بوشهر

نائب رئیس هیئت مدیره

۱۴ سال

۳

فریبا انگالی دهنوی

شرکت مروارید پنبه ریز

دبیر

۱۷ سال

۶

مجید شهابی

لیان اکسیژن آریا

بازرس

۲۳ سال